Skoleklasser

På Mineralparken har vi laget et pedagogisk opplegg med utgangspunkt i læreplanværket for den 10-årige grunnskolen.

I første del av undervisningen blir elevene med på en guidet tur inne i gruvegangene på Mineralparken.
De kan ta og føle på stein, de får høre histore fra gruvedriften og vi går gjennom nesten alt geologisk pensum – uten at det føles teoretisk!
Etterpå får elevene utlevert oppgavehefte med oppgaver fra det som er blitt fortalt på turen rundt i tunnelen. Lærerne får utlevert lærerheftet, med svar på alle oppgavene.

I andre del skal hver elev lage sin egen figur i stein.
Vi viser hvordan og hvilke redskaper som skal brukes, og gir elevene gode råd. Deretter bruker de egen fantasi og kreativitet, og former sin helt egne figur.
De ferdige figurene tar de med hjem som et minne fra en annerledes skoledag!

Du kan se en presentasjon av programmet her.

Vi ønsker skoleklasser velkommen til en skoledag - helt utenom det vanlige!