Billettfond

Fire søknadsfrister hvert år

Billettfondet har fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Dersom du ikke har fått noen tilbakemelding fra oss innen 15 dager etter søknadsfristens utløp har du dessverre ikke blitt tildelt billetter i denne omgang. Du er selvsagt velkommen til å søke igjen ved neste anledning.

Billettfond

  • (skriv "privat" om du søker som privatperson)