Filosofien

Mineralparken er en synsopplevelse for seende mennesker uten bakgrunn og interesse for stein og mineraler.

Arnar Hansson, en ivrig norsk samler gjennom mange år, ønsket at hans store mineralsamling ble stilt ut for publikum. Som han selv sier: » Mineralene mine gleder meg mest når andre beundrer dem».
Når Mineralparken ble bygd, var ønsket å skape et sted hvor besøkende kunne se noe nytt, bli beriket. Oppleve noe som ikke kunne oppleves andre steder. Ikke plast eller ting som er lagd av mennesker.

Gjestene skal berøres av det ekte, særegne, av det som er annerledes og som får oss til å føle noe.

Ingen ting er så utbytterikt for våre gjester som opplevelser som benytter historien, tradisjonen og naturgitte forhold. Historien og naturen gir en kraft til reiselivsnæringen som ingenting kan erstatte. Det er disse to forholdene som gir råstoffet til de ekte, sterke og meningsfulle opplevelsene. Dette får du på Mineralpark. Det er de grunnpilarene og filosofien Mineralparken setter i høysete.

Et naturskjønt fredelig område ved Hornnes, ved elva Otra ble valget for plassering av Mineralparken. Synlig for alle som reiser gjennom Setesdalen som er et av de mest attraktive områder i Norge.

Vi på Mineralparken ønsker å bli oppfattet som steingale med den positive betydningen at vi tør å gjøre noe som ingen andre har gjort. Vi er ikke en kopi. Det er bare én mineralpark, det andre er kopier. Vi er fremst med utstillingsform, miljø og teknologi.

Mineralparkens hjerte ligger inne i fjellet og er utgangpunktet for alt som utvikles og arrangeres i parken. Hele området skal føles som en park av stein og mineraler.

Hvordan vi blir oppfattet er det gjesten som bestemmer det, ikke vi. Vi er uansett glade for hvert et hyggelig ord som sies og skrives om oss. Vi er også veldig glad for det negative, så lenge det når oss. Det skal være en utfordring å rette på det.

Mineralparken ligger i et historisk interessant mineralområde.
De lokale pionerene Olaus Thortveit og Olav Landsverk har fått Kongens Fortjenestemedalje i gull pga. sin storhet og samlerglede. De er også omtalt i utstillingene.
Nærområdet Evje  og Iveland er kjent for et stort antall kvarts/feltspat- forekomster. Disse har vært drevet i ca. 100 år og fortsatt arbeides det med uttak av feltspat til produksjon av porselen. Ca. 500.000 tonn kalifeltspat er i årenes løp tatt ut fra ca. 200 pegmatittbrudd, alt eksportert til kontinentet. Kvarts fra gruvene ble råvare for ferrosilicium- produksjon i Kristiansand. Blant mineralsamlere er Iveland og Evje kjent for sine mer sjeldne pegmatittmineraler. Ca. 80 forskjellige er hittil funnet, og to av dem, Thortveititt og Tombarthitt ble først beskrevet fra dette området. De fleste mineralogiske museer i Europa har stuffer fra forekomstene i Iveland og Evje, og mange samlere har opp gjennom årene rotet i avfallshaugene etter krystaller av beryll, granat, monazitt, kojumbitt, gadolinitt, aeschynitt, fergusonitt, thortveititt osv., og lykkelig vendt hjem med en godbit til sin samling. Nevnes må også Flott nikkelkobbergruve (1872-1946) i Evje. I sin tid den største nikkelmalmprodusent i Europa.

Mineralparken er en unik opplevelse for små og store, barn og voksne.
Samlingen er omtalt som Europas flotteste og mest spektakulære samling av steiner og mineraler.