Mineralparken saken

Mineralparken skjønnet

Flomsoner, byggestopp, Agder Energis daglige brudd på manøvreringsreglement

Dokumenter:

Pressemelding vedr. rapport fra SINTEF

Rapport utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Mineralparken

Mail fra Jakob 4. september 2022 til SINTEF

Jakob Hovet, notat/møte innkallelse til enkelte ordførere 02.08.2022

Søknad Iveland II

Sweco Grønner, fagrapport, Iveland II

Skjønn 18. mai 1967

Søknad av 25. juli 1948

Sintef 2023

 

Medieomtale:

2023

Setesdølen 17.03.2023

Dagens Næringsliv 13.03.2023

2022

Fvn 12.12.2022

Setesdølen leserinnlegg 14.11.2022

Fvn leserinnlegg 8.11.2022

Fvn leserinnlegg 25.10.2022

Setesdølen Leserinnlegg 18.10.2022

Setesdølen 20. september 2022

Setesdølen 25.august 2022

Fvn.no 25. august 2022

Fvn.no 9. august 2022

Nrk Radio 15. juli 2022

Nrk Tv 15. juli 2022 Distriktsnyheter Sørlandet – 15. juli – NRK TV

Nrk radio 15. juli 2022 Sørlandssendinga – Distriktsprogram – Sørlandet – NRK Radio

Fvn.no 2. juli 2022

Nrk Radio 28.6.2022 Distriktsnyheter – Distriktsprogram – Sørlandet – NRK Radio

Setesdølen 10. mai 2022

Setesdølen 31. mars 2022

Setesdølen 2. mars 2022

2020:

Fvn.no 10. desember 2020

Nrk Tv 30. september 2020  sak 7.

Nrk Radio 30. september 2020 01:33:45 ut i sendingen ca 7 minutter meningsutveksling. Diskusjonen gjengitt i referat.

Fvn.no 29. september 2020

Setesdølen 29. september 2020 

Setesdølen 1. septebmer 2020

Fvn.no 20. august 2020

Fvn.no 30. juli 2020

Setesdølen 30. juli 2020