Mineralparken saken

Mineralparken skjønnet

Flomsoner, byggestopp, Agder Energis daglig brud på manøvreringsreglement

Dokumenter:

Pressemelding vedr. rapport fra SINTEF

Rapport utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Mineralparken

Mail fra Jakob 4. september 2022 til SINTEF

Jakob Hovet, notat/møte innkallelse til enkelte ordførere 02.08.2022

Søknad Iveland II

Sweco Grønner, fagrapport, Iveland II

Skjønn 18. mai 1967

Søknad av 25. juli 1948

 

Medieomtale:

2022

Setesdølen 20. september 2022 https://www.setesdolen.no/nytt/idyllen-auensneset-er-eit-mareritt/

Setesdølen 25.august 2022 https://www.setesdolen.no/nytt/styremedlemene-har-eit-ansvar/

Fvn.no 25. august 2022 https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/eEl5KO/taushet-er-ikke-gull

Fvn.no 9. august 2022 https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/nW3bw5/vaar-kamp-mot-ansiktsloes-motstand

Nrk Radio 15. juli 2022 https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202207/DKSL02013422#t=2h12m40s

Nrk Tv 15. juli 2022 Distriktsnyheter Sørlandet – 15. juli – NRK TV

Nrk radio 15. juli 2022 Sørlandssendinga – Distriktsprogram – Sørlandet – NRK Radio

Fvn.no 2. juli 2022 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/G3d6pJ/uenighet-om-flomfare-vi-ser-ikke-at-vi-bryter-noen-regler-ved-aa-sette-opp-kiosken

Nrk Radio 28.6.2022 Distriktsnyheter – Distriktsprogram – Sørlandet – NRK Radio

Setesdølen 10. mai 2022 https://www.setesdolen.no/nytt/ma-ha-sikkerhetsmargin-i-framtidige-byggjesaker/

Setesdølen 31. mars 2022 https://www.setesdolen.no/meiningar/reguleringen-av-otravassdraget-og-forholdet-til-mineralparken/

Setesdølen 2. mars 2022 https://www.setesdolen.no/naeringsliv/flaum-konflikten-pa-mineralparken-er-anka-til-hogesterett/

2020:

Fvn.no 10. desember 2020 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/PRvEnz/mineralparken-faar-ikke-erstatning-etter-oversvoemmelse

Nrk Tv 30. september 2020 https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202009/DKSL98093020/avspiller sak 7.

Nrk Radio 30. september 2020 https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL02018920 01:33:45 ut i sendingen ca 7 minutter meningsutveksling. Diskusjonen gjengitt i referat.

Fvn.no 29. september 2020 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/0KERyE/mineralparken-maa-stenge-i-hoestferien-paa-grunn-av-flom-helt-grusomt

Setesdølen 29. september 2020 https://www.setesdolen.no/nytt/fortvilar-over-flaumstengt-i-haustferien/

Setesdølen 1. septebmer 2020 https://www.setesdolen.no/nytt/kan-gje-byggjestopp-i-dasnes-og-pa-moisund/

Fvn.no 20. august 2020 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Wb9g2a/fornoeyelsespark-oversvoemmes-vil-ha-erstatning

Fvn.no 30. juli 2020 https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/jd6XJ9/mineralparken-oversvoemt

Setesdølen 30. juli 2020 https://www.setesdolen.no/nytt/mineralparken-pa-auensneset-stenger-billettsalet-torsdag-pa-grunn-av-flaum/